Saison wechseln:
Datum Kategorie Ort Geschlecht Teams
06.04. - 06.04.2024 HVV-Turniere\A (Kat 2) Speyer Männer 16
14.04. - 14.04.2024 HVV-Turniere\B Mainz Männer 18
14.04. - 14.04.2024 HVV-Turniere\B Mainz Frauen 10
20.04. - 20.04.2024 HVV-Turniere\A (Kat 2) Marburg Männer 17
27.04. - 27.04.2024 HVV-Turniere\B Frankenberg Männer 15
27.04. - 27.04.2024 HVV-Turniere\A (Kat 2) Mainz Männer 21
27.04. - 27.04.2024 HVV-Turniere\B Frankenberg Frauen 8
28.04. - 28.04.2024 HVV-Mixed\B-Mixed Frankenberg Mixed 5
28.04. - 28.04.2024 HVV-Mixed\C-Mixed Frankenberg Mixed 9
04.05. - 04.05.2024 HVV-Turniere\B Frankfurt-Griesheim Männer 31
04.05. - 04.05.2024 HVV-Turniere\B Frankfurt-Griesheim Frauen abgesagt
05.05. - 05.05.2024 HVV-Mixed\B-Mixed Mainz Mixed 16
09.05. - 09.05.2024 HVV-Turniere\A+ (Kat 1) Dernbach Männer 23
09.05. - 09.05.2024 HVV-Turniere\A+ (Kat 1) Dernbach Frauen 14
11.05. - 11.05.2024 HVV-Turniere\A (Kat 2) Dernbach Männer 18
11.05. - 11.05.2024 HVV-Turniere\A (Kat 2) Dernbach Frauen 8
12.05. - 12.05.2024 HVV-Turniere\B Dernbach Männer 11
12.05. - 12.05.2024 HVV-Turniere\B Dernbach Frauen 5
18.05. - 18.05.2024 HVV\U15 Kriftel Männer 5
18.05. - 18.05.2024 HVV-Turniere\B Badesee Rodgau Männer 20
18.05. - 18.05.2024 HVV-Turniere\B Badesee Rodgau Frauen 11
19.05. - 19.05.2024 HVV-Mixed\B-Mixed Badesee Rodgau Mixed 22
25.05. - 25.05.2024 HVV-Turniere\A (Kat 2) Mainz Männer 24
25.05. - 25.05.2024 HVV-Turniere\B Frankenberg Männer abgesagt
25.05. - 25.05.2024 HVV-Turniere\B Frankenberg Frauen 7
26.05. - 26.05.2024 HVV-Mixed\C-Mixed Frankenberg Mixed 7
26.05. - 26.05.2024 HVV-Mixed\B-Mixed Frankenberg Mixed 8
01.06. - 01.06.2024 HVV-Turniere\B Mainz Männer 22
01.06. - 01.06.2024 HVV\U15 Kriftel Männer 6
01.06. - 01.06.2024 HVV-Turniere\B Mainz Frauen 12
02.06. - 22.06.2024 HVV\HM-U16 Kriftel Männer 22
08.06. - 08.06.2024 HVV-Turniere\A (Kat 2) Mainz Männer 25
08.06. - 08.06.2024 HVV\LM Senioreninnen Ü43 Rodheim Frauen 6
08.06. - 08.06.2024 HVV-Turniere\B Battenberg Frauen 8
15.06. - 15.06.2024 HVV-Turniere\B Vöhl Männer 6
15.06. - 15.06.2024 HVV\HM-U18 Frankenberg Frauen 7
15.06. - 15.06.2024 HVV-Mixed\A-Mixed Frankfurt-Griesheim Mixed 8
16.06. - 16.06.2024 HVV\HM-U18 Frankenberg Männer 15
16.06. - 16.06.2024 HVV-Turniere\B Vöhl Frauen 7
22.06. - 22.06.2024 HVV\HM-U16 Erbach Frauen 10
22.06. - 22.06.2024 HVV-Mixed\B-Mixed Vöhl Mixed 7
22.06. - 22.06.2024 HVV-Mixed\C-Mixed Frankfurt, Bergen-Enkheim Mixed 2
22.06. - 23.06.2024 HVV-Turniere\B Dernbach Männer 2
22.06. - 23.06.2024 HVV-Turniere\B Dernbach Frauen 4
23.06. - 23.06.2024 HVV-Turniere\B Ober Roden Männer 11
28.06. - 30.06.2024 HVV-Turniere\A+ (Kat 1) Frankenberg Männer 15
28.06. - 30.06.2024 HVV-Turniere\A+ (Kat 1) Frankenberg Frauen 5
29.06. - 30.06.2024 HVV\HM-U17 Salmünster Männer 10
29.06. - 30.06.2024 HVV\HM-U17 Salmünster Frauen 3
06.07. - 06.07.2024 HVV-Turniere\B Auerbach Männer 18
06.07. - 06.07.2024 HVV-Turniere\B Auerbach Frauen 3
06.07. - 06.07.2024 HVV-Mixed\B-Mixed Battenberg Mixed 11
06.07. - 06.07.2024 HVV-Mixed\A-Mixed Frankfurt-Griesheim Mixed 3
06.07. - 07.07.2024 HVV\HM-U19 Salmünster Männer 9
06.07. - 07.07.2024 HVV\HM-U19 Salmünster Frauen 4
07.07. - 07.07.2024 HVV\LM Senioreninnen Ü31 Rodheim Frauen 3
13.07. - 13.07.2024 HVV-Turniere\B Frankenberg Männer 3
13.07. - 13.07.2024 HVV-Turniere\B Frankenberg Frauen 7
13.07. - 13.07.2024 HVV-Mixed\C-Mixed Mainz Mixed 15
14.07. - 14.07.2024 HVV-Mixed\C-Mixed Frankenberg Mixed 1
14.07. - 14.07.2024 HVV-Mixed\B-Mixed Frankenberg Mixed 7
27.07. - 27.07.2024 HVV\LM Senioren Ü59 Rodheim Männer 2
27.07. - 27.07.2024 HVV-Turniere\A (Kat 2) Mainz Männer 8
28.07. - 28.07.2024 HVV\LM Senioren Ü65 Rodheim Männer 1
17.08. - 17.08.2024 HVV\LM Senioren Ü53 Rodheim Männer 1
18.08. - 18.08.2024 HVV\LM Senioren Ü47 Rodheim Männer 2